חטיבת המועצות הדתיות ושירותי הדת בהסתדרות

בס"ד

חטיבת המועצות הדתיות ושירותי הדת בהסתדרות, בראשותו של רפאל מלאכי, נוסדה בתחילת שנת 2015, בתמיכת יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן.

החטיבה פועלת על מנת להעניק סיוע למגוון העובדים במגזר החרדי-דתי, תוך דגש מיוחד על ליווי התארגנויות חדשות וגיבוש הסכמים קיבוציים, אשר נותנים מענה ייחודי ומותאם לאורחות החיים החרדיים של העובדים.

כחלק מעשייתה הענפה של החטיבה בשנת 2015, נחתם הסכם קיבוצי ראשון במגזר החרדי עם עמותת "מגן הלב", אשר עוסקת בחינוך מיוחד ומשמשת כמקום עבודתן של כ- 600 מורות וגננות. זמן קצר לאחר מכן, נחתם הסכם קיבוצי נוסף אשר הסדיר את זכויותיהן של האחיות  בבית החולים "לניאדו" בנתניה. פריצת דרך משמעותית נרשמה גם בתנאי שכרן של הבלניות במועצות הדתיות. נזכיר כי בזכות הסכם המסגרת שהוביל יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן במגזר הציבורי, הוחלט כי לצד תוספת השכר בגובה 7.5%, הבלניות יקבלו גם 10% תוספת "כפיים" הנהוגה ברשויות המקומיות.

יו"ר החטיבה, רפאל מלאכייו"ר החטיבה, רפאל מלאכי

יו"ר החטיבה, רפאל מלאכי: "הגיע הזמן ששרותי הדת בישראל לא יהיו יותר "בנים חורגים" ויזכו למעמד והכרה שיוויונית לכל דבר ועניין. לא יתכן שכ"כ הרבה עובדים ועובדות במועצות הדתיות יקבלו שכר מינימום, והשלמות הכנסה! אני מודה בהזדמנות זו ליו"ר ההסתדרות על רגישותו, מנהיגותו החברתית ועמידתו האיתנה על זכויות כלל העובדים במשק ובתוכם עובדי המועצות הדתיות, העושים את עבודתם ושליחותם במסירות ובנאמנות".