ה-1 במאי: צמצום פערים - משימה לאומית

אירועי ה-1 במאי

עבודה מאורגנת מצמצמת פערים חברתיים

כנס ההסתדרות לכבוד ה-1 במאי: צמצום פערים - משימה לאומית

בתור התנועה החברתית המשפיעה ביותר במדינה, ההסתדרות ממלאת תפקיד מרכזי בתיקון עיוותים היסטוריים המשפיעים על האוכלוסיות המוחלשות ופוגעים בזכויות העובדים והגמלאים. כחלק מהעשייה המשמעותית שמוביל הארגון, הוחלט לקיים השנה כנס מיוחד שיוקדש לצמצום הפערים ולהגברת השוויון בחברה הישראלית, ברוח התואמת את חזון ההסתדרות ויעדיה.

הכנס לצמצום הפערים מצטרף לשורת המיזמים שמובילה ההסתדרות במסגרת אירועי ה-1 במאי, בהם הצעדה המסורתית בהשתתפות אלפי עובדים, ועדים, איגודים מקצועיים, פעילי דרור ישראל וחברי תנועות הנוער, והעצרת המרכזית לציון ה-1 במאי בישראל, המתקיימת בסמוך לבית ההסתדרות.

הכנס "צמצום פערים - משימה לאומית", בהשתתפות מנהיגי העבודה המאורגנת ומקבלי ההחלטות במשק ובממשלה, נועד להעלות למרכז השיח הציבורי את סוגיית הפערים החברתיים במדינת ישראל. כחלק מתכנית האירוע, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ושר האוצר משה כחלון, ייפגשו לראשונה על במה אחת על מנת לקיים ראיון ודיון משותף בצעדים הדרושים להובלת שינוי חברתי.

מעצבי המדיניות המובילים בתחומי החברה והכלכלה בארץ, בהם: נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ, ויו"ר ועדת הכספים בכנסת, משה גפני, יעניקו במהלך האירוע ראיונות שבהם יחלקו את משנתם ואת הצעותיהם לפתרון בעיית הפערים בחברה הישראלית.

כמו כן, הכנס יכלול מושבים שיוקדשו, בין היתר, למצב הפריפריה הגאוגרפית והחברתית במדינה, השוויון וחוסר השוויון כתוצר של מדיניות לאומית, מצב הצעירים בשוק העבודה ודיון על התפקיד המשמעותי שממלאת העבודה המאורגנת בצמצום הפערים.

נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה, פרופ' אבי דגני, יחשוף בכנס את ממצאיו של סקר מיוחד שנערך לכבוד ה-1 במאי ובדק את תפיסות הציבור ביחסו אל העבודה המאורגנת, אפליה וקיפוח בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות ונושאים נוספים הקשורים לשוויון ולפערים חברתיים.

תוכנית הכנס: