הסכם קיבוצי ראשון בקבוצת מפעלי המתכת "יהודה"

הסכם קיבוצי ראשון לעובדי קבוצת מפעלי המתכת "יהודה"

כ-600 עובדים במפעלים של קבוצת "יהודה" באשדוד ייהנו בין היתר מתוספת שכר משמעותית, מהגדלת השכר הפנסיוני וכן מהסדרת ביטחונם התעסוקתי

ההסתדרות, ועד עובדי קבוצת מפעלי המתכת "יהודה" והנהלת החברה חתמו על הסכם קיבוצי ראשון שיחול על כ-600 עובדים. ההסכם נוגע לכל מפעלי קבוצת יהודה הממוקמים באשדוד: מפעל ההיתוך "יהודה פלדות", מפעל "סיגמה ורשת" ו"יהודה רשתות".

חתימת ההסכם נערכה במעמד יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, יו"ר אגף ארגון ומרחבים אבי יחזקאל, יו"ר ההסתדרות במרחב אשדוד חיים שייב, סגן יו"ר המרחב מאיר בן גוזי, מנכ"ל קבוצת "יהודה" נתן להב, רמ"ט ההסתדרות עו"ד אופיר אלקלעי, מזכירי האיגוד המקצועי מהמרחב עו"ד ג'ני שוד ויאיר ברקת ויו"ר ועד העובדים גדי כספי.

כחלק מההסכם, שתוקפו לחמש שנים, יעוגנו ויוסדרו תנאי ההעסקה הקיימים במפעלים. לצדם ייהנו מאות העובדים מתוספת שכר בסך 8% שתחולק בחמש פעימות עד 2023 רטרואקטיבית מינואר 2019. עובדים אשר לא יעדרו מהעבודה על פי התנאים הקבועים בהסכם יקבלו מדי חודש מענק מיוחד בגובה 1.5% מהשכר. בנוסף על פי ההסכם יוגדלו ההפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.

ההסכם כולל גם שורה של סעיפים המסדירים את ביטחונם התעסוקתי של העובדים, לרבות ותק למתן קביעות, מנגנון ליישוב חילוקי דעות המשותף לנציגות העובדים ולהנהלה ועוד.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, אמר במעמד החתימה כי: "ההסכם שנחתם ערב חג הפסח מהווה בשורה חשובה למאות עובדים ועובדות, בהם מי שעובדים בעבודה פיזית לא קלה, וראויים לביטחון תעסוקתי, לתנאי שכר משופרים ולשמירה על זכויותיהם. אני מודה לכל הצדדים שפעלו לקידום הסכם זה, לטובת העובדים, כמו גם לטובת הצלחת החברה". 

יו"ר ההסתדרות במרחב אשדוד, חיים שייב, אמר: "אני מברך על כך שהנהלת החברה הבינה כי הוקרת ההון האנושי ורווחת עובדיה מחייבת חתימה על הסכם קיבוצי. המו"מ היה ארוך וחיובי אך בסופו הגענו להסכמות המבטיחות לעובדים ביטחון תעסוקתי לתקופה של חמש שנים, עם תוספות שכר מרשימות ועיגון הזכויות הקיימות".

יו"ר הוועד גדי כספי: "חתימת ההסכם התאפשרה בזכות ההידברות ונכונות הצדדים להגיע להסכמות. אני מודה לכל מי שסייע וליווה אותנו במהלך המו"מ ובטוח שיחד נמשיך לפעול בשיתוף פעולה למען הצלחת הקבוצה". 

מעמד חתימת ההסכם: ג'ני שוד (מימין), מאיר בן גוזי, אבי יחזקאל, ארנון בר-דוד, חיים שייבמעמד חתימת ההסכם: ג'ני שוד (מימין), מאיר בן גוזי, אבי יחזקאל, ארנון בר-דוד, חיים שייב

נתן להב (מימין), ארנון בר-דוד, חיים שייבנתן להב (מימין), ארנון בר-דוד, חיים שייב