השופט בדימוס אמנון סטרשנוב יעמוד בראש הוועדה לבדיקת האירועים ברכבת

השופט בדימוס אמנון סטרשנוב יעמוד בראש הוועדה לבדיקת האירועים ברכבת

בהמשך להנחייתו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד להקים ועדה מיוחדת שתבדוק את נושא האירועים האחרונים ברכבת ישראל, פנה בר-דוד לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב בבקשה שיעמוד בראש הוועדה.

השופט סטרשנוב קיבל את בקשתו של יו"ר ההסתדרות והסכים לעמוד בראש הוועדה. הוועדה תתכנס עוד השבוע ותגיש את מסקנותיה והמלצותיה ליו"ר ההסתדרות בר-דוד מיד לאחר חג הפסח.