הסכם קיבוצי חדש בחברת "יציר כפיים"

הסכם קיבוצי חדש בחברת "יציר כפיים"

ההסתדרות והחברה, שהינה משחטה אשר מעסיקה כ-700 עובדים, עדכנו ושיפרו הסכם קיבוצי קודם. ההסכם החדש כולל תוספות שכר שנתיות בשיעור של עד 1.5% וקיצור ותק העבודה הנדרש לקבלת קרן השתלמות 

ההסתדרות וחברת "יציר כפיים" חתמו בימים אלה על הסכם קיבוצי חדש, אשר מעדכן ומשפר הסכם שנחתם לפני מספר שנים. תוקף ההסכם החדש עד סוף שנת 2021 והוא רלוונטי לכ-700 עובדות ועובדים, במשחטה אשר נמצאת באזור התעשייה בדרום עכו. "יציר כפיים" היא חברה בת של תשלובת מילואות המנהלת מפעלים בגליל המערבי ומשווקת את התוצרת החקלאית של האזור.

בין הסעיפים המעודכנים של ההסכם: העובדים יהיו זכאים במהלך תוקף ההסכם לשלוש תוספות שכר, אחת בכל שנה, בשיעור של 1.25%-1.5%. בנוסף, קוצר ותק העבודה הנדרש לקבלת קרן השתלמות: העובדים יקבלו קרן השתלמות לאחר שלוש שנות עבודה, בשיעור של 2.5% על חשבון העובד ו-5% על חשבון המעסיק, ולאחר חמש שנות עבודה שיעור הפרשת המעסיק יעלה ל-7.5%. זאת, לעומת קבלת ההפרשות הללו לאחר ותק של חמש ושבע שנים, בהסכם הקודם. 

בנוסף, שופרו סעיפי הרווחה, ובין היתר הוגדל סכום השי שיקבלו העובדים בחג, ונקבע כי עובדים יהיו זכאים ליום חופש מיוחד על חשבון החברה, באירועים משפחתיים כמו חתונה, בר מצווה או לידה.

יו"ר ההסתדרות במרחב גליל מערבי, אשר שמואלי, אמר: "מדובר בהסכם שמשפר את תנאי ההסכם הקודם. לשמחתי, הנהלת החברה השכילה להעריך את תרומתן של העובדות למקום העבודה, ולכן חתמה על הסכם זה. אני מודה לכל השותפים במשא ומתן".