הסתדרות עובדי המדינה

אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

הסתדרות עובדי המדינה הינה חלק מהסתדרות העובדים הכללית החדשה. הסתדרות עובדי המדינה מייצגת ומאגדת את כלל עובדי המדינה. כחלק מדרכי הפעולה של הארגון: ניהול מו"מ עם המעביד הגדול, קרי: המדינה, על מנת לחדש הסכמי עבודה ולשמור על זכויות ורווחת העובדים בהתאם לתקשי"ר (תקנון שירות המדינה). כמו כן, קיום בחירות לוועדי עובדים ארציים ומרחביים בהתאם לתקנון הבחירות לועדי עובדים, שיהוו זרוע ראשונית של הסתדרות עובדי המדינה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך וייצגו את העובדים בשיתוף עימנו. הסתדרות עובדי המדינה מקיימת כנסים, מפגשים והרצאות וכל פעולה חברתית לקידום מטרות עובדי המדינה. הישג גדול של הסתדרות עובדי המדינה, היה החתימה על הסכם גמול למנהל. בנוסף, הסכם השכר בשירות הציבורי. אשר במסגרתו, תינתן תוספת שכר בשיעור 5% לעובדים. כמו כן, תוספת עד 17% לגמלאים.

לחיצת יד בין יו"ר ההסתדרות לחיצת יד בין יו"ר ההסתדרות

להסתדרות עובדי המדינה, יש את בנק יהב המספק שירותים בנקאיים לתנאים ייחודיים ללקוחותיו. כמו כן, את קרן ההשתלמות לעובדי המדינה הדירוג האחיד בע"מ ואת קופת הגמל עמ"י, הקרן לביטוח הדדי ואת העמותה לקידום מקצועי חברתי.

לינק לאתר הסתדרות עובדי המדינה