איגוד הרוקחים

קלריסה שטיינברג, יו"ר איגוד הרוקחים.

איגוד הרוקחים הוא ארגון של ההסתדרות הכללית החדשה ופועל במסגרת האגף לאיגוד מקצועי. האיגוד מאגד בתוכו את הרוקחים ועוזרי הרוקחים בשירות הציבורי (שירותי בריאות כללית, משרד הבריאות ובי"ח הדסה)

 

ישיבה באיגוד הרוקחים  ישיבה באיגוד הרוקחים

האיגוד אמון על ניהול מו"מ עם נציגי המעסיקים במשק כארגון יציג להשגת הסכמי שכר ותנאי עבודה משופרים לחברים, ייצוג הרוקחים במאבק לשמירת מעמדם וזכויותיהם כעובדים במערכת הבריאות.
האיגוד דואג לשיפור תנאי העבודה והשכר ופועל למען השגת תנאי עבודה אחידים במערכות הבריאות הציבורית.
האיגוד דואג להשתלמויות מקצועיות עבור חבריו, הוא מקיים סמינרים, הרצאות וימי עיון .
האיגוד מטפל באופן ישיר בכל בעיה המתעוררת במקום העבודה כמו קידום, שכר, תוספות ייחודיות ובעיות בין עובד למעביד.

האיגוד מגביר את המודעות בקרב העובדים לחשיבותו של האיגוד המקצועי ולתפקידו כמייצג האינטרסים של הרוקחים.
בשנים האחרונות חלה עלייה במעורבות הרוקחים בתחומים בהם הרוקחים הופכים המובלים גם התחום המחקרים הקליניים בישראל, ולרוקח חלק חשוב באבטחת איכותם והתנהלותם ע"פ הסטנדרטים הנדרשים.
האיגוד פועל למען שינוי תפיסתו כספק שרות מקצועי וייחודי, בהכרה בתרומה הייחודית ולמודת האחריות הכרוכה בכך.