איגוד הפרה רפואיים

שלומי מרום, יו"ר איגוד הפרה רפואיים.

איגוד הפרה רפואיים מאגד בתוכו את עובדי מקצועות הבריאות. ביניהם, המרפאים בעיסוק, טכנולוגיים רפואיים, דיאטנים, קלינאי תקשורת וסייעות שיניים.
עובדי מקצועות הבריאות מועסקים בכלל מערכת הבריאות. בבתי החולים, במרפאות ובקהילה. העובדים הם בעלי תארים אקדמיים.
לאחרונה עברה בחקיקה להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות.
במזכירות האיגוד חברים כל המקצועות על פי מפתח יחסי בין המקצועות.

ועדת הבחירות אגודים פרה-רפואיים מיום 26/2/2012 -סיכום תוצאות הבחירות למוסדות האגודים הפרה-רפואיים