הסתדרות המלונאים, אירוח, אולמות השמחה וגני האירועים, שמירה ואבטחה, ניקיון ואחזקה, סיעוד, משק הבית, המשקם וחקלאות

פרדי כהן, יו"ר הסתדרות המלונאים, אירוח, אולמות השמחה וגני האירועים, שמירה ואבטחה, ניקיון ואחזקה, סיעוד, משק הבית, המשקם וחקלאות.

הסתדרות העובדים השכירים מאגדת בתוכה את העובדים בענפי המלונאות, האירוח, אולמות השמחה וגני האירועים, שמירה ואבטחה, ניקיון ואחזקה, סיעוד,משק הבית, כימיה, המשקם וחקלאות.

הפגנה מול מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל-אביבהפגנה מול מלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב

האיגוד נותן מטריה רחבה של תנאי עבודה תוך הקפדה ושמירה על תנאי עבודה, פנסיה שמירה על זכויות העובדים וסל כלכלי רחב מאוד לרווחת העובדים. לדוגמא - הלוואות מסובסדות, מלגות לעובדים ושיתוף העובדים בסמינרים להרחבת הידע על זכויות העובדים וההגנה עליהם.

ברוב ענפי האיגוד כגון: מלונאים, אולמות השמחה וגני האירועים, שמירה ואבטחה, ניקיון ואחזקה וחקלאות. ישנם הסכמים קיבוציים ארציים כולל צו הרחבה הנותן מטריה רחבה לפעילות בשטח שמתבצעת על ידי האיגודים המקצועיים הפרוסים בכל מרחבי ההסתדרות ופועלים בשיתוף פעולה מלאה איתנו.
דבר זה מתבצע על ידי צוות מסור ומקצועי הפועל באיגוד במרץ רב במשך שנים רבות:
שמואל בן-שעיה- מ"מ יו"ר ומזכיר ארצי לעובדי מלונאות,אולמות שמחה וגני אירועים.
פרדי כהן - מזכיר הארצי לפועלים חקלאים (בנוסף לתפקידיו כיו"ר האיגוד).
יעקב מזמר - מזכיר ארצי לעובדי שמירה ואבטחה, ניקיון וסיעוד.
שולי ברזילי- מנהלת הלשכה והרכזת המנהלית של האיגוד.

פרסומי האגף:

הודעה לבוחר - איגוד עובדי מלונאים, אירוח ותיירות, אולמות שמחה וגני אירועים, כימיה, חקלאות שמירה ואבטחה, ניקיון ואחזקה, סיעוד ומשק בית
לוח מועדים לבחירות למוסדות האיגוד
טופס הגשת מועמדות לציר בוועידת ההסתדרות ה-3 של האיגוד
טופס פרוטוקול של ועדת בחירות מקומית
טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר

לבדיקת הזכאות להצביע, הקישו כאן