הסתדרות המעו"ף

גיל בר-טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף

הסתדרות המעו"ף (הסתדרות הפקידים לשעבר) הינה האיגוד המקצועי הגדול בארץ, המונה כ-250,000 חברים.
הסתדרות המעו"ף- עובדי מנהל, משק ופקידים, מאגדת בתוכה מקומות עבודה מכל רובדי המשק - החל מעובדי הרשויות המקומיות, דרך עובדי המסחר והבנקים ועד המוסדות להשכלה גבוהה.

 כנס הסתדרות המעו"ף כנס הסתדרות המעו"ף

הסתדרות המעו"ף מורכבת מהחטיבות המקצועיות הבאות, כאשר בראש כל חטיבה מקצועית עומד ראש / מנהל חטיבה:

• חטיבת עובדי מוסדות ציבור, בריאות והסתדרות.
• חטיבת עובדי הרשויות המקומיות.
• חטיבת עובדי הבנקים וחברות הביטוח.
• חטיבת עובדי המוסדות להשכלה גבוהה והמכללות.
• חטיבת עובדי המסחר.
• חטיבת עובדי המוסדות הלאומיים.
• חטיבת חברות ממשלתיות וציבוריות.
• חטיבת עובדי חברות התעופה הזרות, ופקידי תעשייה.
• חטיבת עובדי חינוך ודת.
• חטיבת עובדי מוסדות חינוך חקלאיים ופנימייתיים ועובדי ציבור.
• חטיבת הספורט.

כחלק מפעילות הסתדרות המעו"ף- ניהול מו"מ קיבוצי מול ארגוני מעסיקים ועם מעבידים במגזר הפרטי והציבורי כאחד, למטרת השגת זכויות ולמימוש זכויותיהם של העובדים ; ניהול מאבקים מקצועיים, לרבות הכרזה על סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים ; חתימה על הסכמים קיבוציים וכלליים הקשורים לתנאי שכרם, עבודתם, רווחתם וביטחונם התעסוקתי, גימלתם והבטחת עתידם של העובדים וכן בעניינים נוספים הקשורים לתחום יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו ; ניהול מאבקים משפטיים וייצוג עובדים וועדי עובדים בערכאות השונות, בביה"ד לעבודה ובבג"צ ; הקמת ועדי עובדים מקומיים, מרחביים וארציים בהתאם לתקנון ועדי העובדים וליווים בפעילותם היומיומית והשוטפת ; דאגה להרחבת ההשכלה הכללית והמקצועית של העובד ולתגמולו בגין השתלמויותיו ואף טיפול שוטף בבקשות עובדים לקבלת גמול השתלמות.