נציבות כוח אדם

 

נציבות כוח אדם, בניהולה של מנהלת משאבי אנוש עו"ד אירית פוריין-ויצמן, משמשת כמסגרת לניהול ההון האנושי בהסתדרות ומוסדותיה.

הנציבות מופקדת על תכנון וניהול כוח האדם בארגון, תוך דגש על העצמת המשאב האנושי וטיפוח סביבה ארגונית מקצועית הפועלת לשיפור מתמיד ומסייעת לכל עובד בהגשמת ובמילוי תפקידו בארגון.

 

כחלק מניהול משאבי האנוש בארגון, הנציבות אחראית על הטיפול נושאים הבאים:

מיון, קליטה ומינויים של עובדים חדשים

הכנה לפרישה וטיפול בעובדים שמסיימים לעבוד ועובדים שפורשים לגמלאות

טיפול בנושאי הפרט, בהם: תנאי העבודה, הרווחה וקידומים בדרגות

הכוונה והדרכה של עובדים בנושאי פיתוח אישי ומקצועי, השתלמויות, קורסים, וסמינרים

אכיפת נושאים משמעתיים בארגון

הבטחת ייצוג הולם ושוויוני לקבוצות אוכלוסיה שונות

יישום צו הרחבה בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות

טיפול בתנאי העסקתם של נבחרי ההסתדרות

ניהול מאגר המתנדבים של ההסתדרות

 

מנהלת משאבי אנוש – עו"ד אירית פוריין-ויצמן

 

צוות האגף:

ורד יונגר-ממן, מנהלת לשכה

לירון כהן, מנהלת מחלקת שכר ותנאי עבודה

מורן רוזנפלד, מנהלת מחלקת גיוס בקרה ורישום

אפרת כהן,  מנהלת מדור נוכחות

גילי כהן,  מזכירת מחלקה

טל אמויאל, רכזת מינהלית

ארז זליגר, ארכיבאי

עו"ד אירית פוריין-ויצמן