המנהלת למרשם חברים, גבייה ושירות

המנהלת למרשם חברים, גבייה ושירות עוסקת בארגון וניהול מאגר החברים של ההסתדרות ופועלת לשיפור השירות שניתן לחברי ההסתדרות.

 

יו"ר המנהלת למרשם חברים, גבייה ושירות: דודו בצלאל 

המנהלת כוללת שלוש מחלקות: מחלקת מרשם החברים, המשמשת כ"משרד הפנים" של ההסתדרות  ומהווה ציר מרכזי בקליטת ורישום העובדים במאגרי ההסתדרות. מחלקת הגבייה, שאחראית לגביית התשלום במקומות העבודה המאוגדים, בעבור השירותים המקצועיים שמעמידה ההסתדרות לרשות העובדים ברחבי הארץ. ומחלקת שימור חברים ושירות, שאמונה על הרחבת ושיווק סל השירותים וההטבות שההסתדרות מעמידה לרשות העובדים, שיפור השירות והפעלת מוקד שירות לקוחות, עבור מאגר החברים הזכאים ליהנות ממועדון ההטבות "ביחד בשבילך".

המנהלת למרשם חברים, גבייה ושירות מופקדת גם על ניהול הרישום התקין של בעלי זכות ההצבעה למוסדות ההסתדרות.

דודו בצלאל