האגף לקידום השוויון

האגף לקידום שוויון הוא אגף חדש שהוקם על מנת לקדם שוויון בין כל חלקי החברה ולמען כל הקבוצות, ללא הבדל דת, לאום, צבע עור, נטייה מינית וזהות מגדרית. 

האגף עוסק בארבע סוגיות מרכזיות, ולצדן בנושאים נוספים ומגוונים הקשורים כולם לשוויון, סגירת פערים ולזכויות עובדים. 

ארבע הסוגיות המרכזיות בהן עוסק האגף הן: 

עובדים מובטלים - האגף פועל למען זכויותיהם ומעמדם של העובדים המובטלים, אלו שלא בחרו להיות מובטלים, כי אם איבדו את עבודתם מסיבות שונות וכתוצאה מכך אבידו גם את זכויותיהם.

עובדים בעלי מוגבלויות - האגף פועל לקידום ולשמירה על זכויותיהם של העובדים והעובדות בעלי המוגבלויות במשק, לצד הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות.

צירוף חברים חדשים להסתדרות - האגף פועל לצירוף של עובדים ועובדות נוספים להסתדרות, בדגש על צירוף עובדים ממקומות עבודה קטנים, על מנת להגדיל את כוחה ולחזק את יכולתה לפעול ולהיאבק למען העובדים כוללם.

חיזוק מרחבי ההסתדרות - האגף פועל לחיזוק המרחבים של ההסתדרות, בעיקר באזורים בהם מתגוררות אוכלוסיות מוחלשות, כגון היישובים הערביים והפריפריה, בתיאום מלא עם אגף ארגון ומרחבים בהסתדרות.

כאמור, האגף פועל בנושאים נוספים, כגון המאבק בריבוי תאונות העבודה בענף הבניין, זכויות העובדים הזרים, המאבק נגד תופעות של אפליה בשוק העבודה מכל סיבה שהיא, ולמען ערכים של צדק, שקיפות ושוויון.

אנו מאמינים שללא עבודת שטח והיכרות עם האנשים עצמם, המאבק להשגת שוויון וזכויות יתקשה להשיג את מטרותיו. לכן, אנשי האגף יוצאים לסיורים במקומות שונים  - במרחבים ההסתדרותיים, במקומות עבודה, בביטוח הלאומי, במרכזים לשירות תעסוקה ועוד, בדגש על יחס אישי והיכרות מקרוב עם הסוגיות.

יו"ר האגף לקידום שוויון: דח'יל ח'ליל אבו זייד