האגף לדמוקרטיה תעשייתית

האגף לדמוקרטיה תעשייתית וכוח אדם, מאגד בתוכו שלוש מחלקות: המחלקה לשיתוף עובדים  בניהול, המחלקה למועצות ייצור והמחלקה לעובדי חברות כוח אדם.

מטרת המחלקה לשיתוף עובדים: היא ליצור את מעורבות העובדים במקום עבודתם תוך שימת דגש לשיתופם בצומת קבלת ההחלטות בחברה. קרי הדירקטוריון.


כיום ששיתוף עובדים בא לידי ביטוי בעיקר בחברות הממשלתיות. בשנת 1975 חוקקה הכנסת את חוק החברות הממשלתיות ובתקנות גם נקבעו כללים לקביעת נציג נבחר כדירקטור.


על פי החוק, זכאים העובדים בכל חברה ממשלתית המונה -100 עובדים לייצוג של שני עובדים בדירקטוריון.


בעוד שדירקטורים אחרים מתמנים לתפקיד אם ע"י מינוי השרים הנוגעים בדבר, הרי שנציגי העובדים נבחרים בבחירות דמוקרטיות חשאיות. ע"י כלל ציבור העובדים בחברה.

המחלקה לשיתוף עובדים אמונה על כל הליכי הבחירות כקבוע בתקנון רשות החברות מוודא על קיום בחירות במועדם (תהליך הנמשך כ- 90 יום) ולאחר מכן מלווה את הדירקטור בפעולתו ובעבודתו במתן ייעוץ, הכשרתו ע"י הוצאתו לקורסים שיעזרו לו להתמודד עם הנושאים העולים לדיוני הדירקטוריון ובעת הצורך בסיוע של הלשכה המשפטית באג"מ .

המחלקה השנייה, מועצת הייצור, מהותה היא להעלות את פריון העבודה והייצור ולשפר את רמת האיכות והשירות, ובעקבותיהן הפרמיותבגין עליה בתפוקה גדלים. כך שהתפוקה במפעל גדלה - הן בייצור מוצרים פיזיים והן במתןהשירות - הלקוח מרוצה, רווחי המעביד גדלים וגם העובד יוצר נשכר. מועצת הייצור היאקבוצה משותפת לעובדים ולמעסיק הקובעת את הנורמות והמדדים בשיטת שכר העידוד, פריוןהייצור וכך גם בא לביטוי ניסיונו של העובד הבא מ"השטח".

המחלקה לעובדי חברות כוח אדם, עוסקת בקבוצת עובדים מקופחת בהגדרה, אשר הינה חסרת קביעות ופעמים רבות שכרה ירוד והתנאים הסוציאליים הנלווים מצומצמים, אם בכלל. רבים מהעובדים בענף אינם מאורגנים.

המחלקה כיום מתעסקת ומתמחה בקליטת עובדים במסגרת חברות כוח אדם. עד כה- נקלטו עובדי חברות כוח אדם אצל מעסיקיהם, בבנק הפועלים, בנק לאומי, בעיריות וההסתדרות היום עמלה על קליטתם של עובדי המשטרה שאינם שוטרים ועובדי השב"ס לפי המודל שלאזרחים עובדי צה"ל תוך שינוי מתאים בחקיקה.